۴ مرداد ۱۴۰۳

هتل‌های بین‌المللی رکسان

“سمگا” ۶۴ درصد سهام می‌خرد

هیئت مدیره گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی (سمگا) در راستای بهبود کیفی زنجیره هتلداری این شرکت، خرید ۶۴ درصد از سهام شرکت گروه هتل‌های بین المللی رکسان را تصویب کرد.
ترنج

خرید سهام گروه هتل‌های بین‌المللی رکسان توسط “سمگا” 

شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران از تحصیل سهام خبر داد.
شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران، سمگا، هتل‌های بین المللی رکسان، کدال، بازار سهام، بازار سهام نیوز