۴ مرداد ۱۴۰۳

وتوصا

اعلام سود خالص ۱۴۳ ریالی “وتوصا” در سال ۱۴۰۲

بی تردید یکی از معضلات سال‌های اخیر بازار سرمایه کشور، وجود و رشد قارچ گونه شرکت‌های سرمایه گذاری می‌باشد. شرکت‌های کوچک و بزرگ کاغذی که عمده سرمایه گذاری‌های آنها، نه شرکت‌های فعال خارج از بازار سرمایه بلکه شرکت‌های فعال در بازار سرمایه می‌باشد.
شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، وتوصا، بازار سهام، بازار سهام نیوز
وتوصا

اعلام سود خالص ۱۴۳ ریالی “وتوصا” در سال ۱۴۰۲

بی تردید یکی از معضلات سال‌های اخیر بازار سرمایه کشور، وجود و رشد قارچ گونه شرکت‌های سرمایه گذاری می‌باشد. شرکت‌های کوچک و بزرگ کاغذی که عمده سرمایه گذاری‌های آنها، نه شرکت‌های فعال خارج از بازار سرمایه بلکه شرکت‌های فعال در بازار سرمایه می‌باشد.

ادامه مطلب »