۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

رشد ۸درصدی ارزش پرتفوی بورسی “ومهان” در آذرماه

ارزش بازار پرتفوی بورسی "ومهان " در این ماه با رشد ۷.۸ درصدی نسبت به مهرماه و ۳۵ درصدی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته همراه بوده است.
ومهان

رشد ۳ درصدی ارزش بازار پرتفوی بورسی “ومهان”

مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری "ومهان" در این دوره ماهانه برابر با ۱۴ هزار و ۸۷۹ میلیارد تومان بوده است؛ همچنین ارزش بازار پرتفوی بورسی آن با رشد ۳ درصدی نسبت به مهرماه سال جاری به سطح ۳۱ هزار و ۹۱۷ میلیارد تومانی رسیده است.

جهش سودآوری “ومهان” با رشد ۷۰ درصدی

سود عملیاتی "ومهان" به مبلغ ۴ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان، در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، بیش از یک هزار و ۹۸۳ میلیارد تومان افزایش داشته است.
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان، ومهان، بازار سهام، بازار سهام نیوز
ومهان

رشد ۳ درصدی ارزش بازار پرتفوی بورسی “ومهان”

مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری “ومهان” در این دوره ماهانه برابر با ۱۴ هزار و ۸۷۹ میلیارد تومان بوده است؛ همچنین ارزش بازار پرتفوی بورسی آن با رشد ۳ درصدی نسبت به مهرماه سال جاری به سطح ۳۱ هزار و ۹۱۷ میلیارد تومانی رسیده است.

ادامه مطلب »