۴ مرداد ۱۴۰۳

خبهمن

رشد ۱۸۳ میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری‌های “خبهمن”

شرکت گروه بهمن در آخرین گزارش عملکرد منتهی به آذرماه، موفق به ثبت ارزش بازار ۲۵ هزار و ۴۵۲ میلیارد تومانی شده است که این میزان نسبت به آبان ماه رشد ۱۲ درصدی داشته است.
شرکت گروه بهمن

صعود ارزش سرمایه‌گذاری‌های “خبهمن” در آبان‌ماه

ارزش سرمایه گذاری‌های بورسی "خبهمن" در آبان ماه به ۲۲ هزار و ۶۸۶ میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، ۸۹ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.
شرکت گروه بهمن، خبهمن، بازار سهام، بازار سهام نیوز