۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

شرکت کاشی پارس

عملکرد مثبت “کپارس” در صورت‌های مالی ۹ماهه

افزایش سهم فروش محصولات داخلی در مقایسه با محصولات صادراتی، از استراتژی‌های فروش مورداستفاده مدیران شرکت کاشی پارس در سال مالی ۱۴۰۲ بوده است.