۲۹ فروردین ۱۴۰۳

کترام

عملکرد ضعیف “کترام” در مقایسه با مدت مشابه سال قبل

در شرایطی که در یک سال گذشته شاهد رشد بیش از ۲۰۰ درصدی قیمت سهام شرکت کاشی تکسرام هستیم، انتشار صورت‌های مالی ۶ ماهه این شرکت حاکی از عملکردی ضعیف در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دارد.
شرکت کاشی تکسرام، کترام، سهام، بازار سهام، بازار سهام نیوز