۴ مرداد ۱۴۰۳

گرید تخصصی

عرضه گرید تخصصی اکستروژن کوتینک آریاساسول در بورس کالا

پس از معرفی گرید تخصصی پلی‌اتیلن سبک اکستروژن کوتینگ آریاساسول و موفقیت مراحل آزمایشی این محصول، قرار است این پلیمر حیاتی در بورس کالا برای متقاضیان عرضه شود.
شرکت پلیمر آریاساسول، گرید تخصصی اکستروژن کوتینک آریاساسول، بورس کالا، بازار سهام، بازار سهام نیوز