۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

گرید تخصصی

عرضه گرید تخصصی اکستروژن کوتینک آریاساسول در بورس کالا

پس از معرفی گرید تخصصی پلی‌اتیلن سبک اکستروژن کوتینگ آریاساسول و موفقیت مراحل آزمایشی این محصول، قرار است این پلیمر حیاتی در بورس کالا برای متقاضیان عرضه شود.