۱ مرداد ۱۴۰۳

شرکت پلیمر آریا

رشد ۴۳ درصدی “آریا” در آذرماه

"آریا" در آذرماه رشد ۴۳ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذسته به ثبت رسانده است. گفتنی است درآمد تجمیعی این شرکت نیز با افزایش ۴ هزار و ۳۴۵ تومانی، معادل ۲۲ درصد همراه بوده است.
شرکت پلیمر آریاساسول، آریا، آریاساسول، بازار سهام، بازار سهام نیوز