۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

هدف‌گذاری فروش ۱۸هزار میلیاردتومانی “رازی” برای سال مالی پیش‌رو

مدیرعامل پخش رازی گفت: با آسیب‌شناسی‌های به عمل آمده و همچنین با برنامه‌ریزی‌های مدون، فروش ۱۸ هزار میلیارد تومانی در سال مالی پیش‌رو برای پخش رازی پیش‌بینی شده است.
شرکت پخش رازی، بازار سهام، بازار سهام نیوز