۲۹ فروردین ۱۴۰۳

شرکت پخش البرز

دومین ماه کاهش درآمد شرکت “پخش البرز”

پخش البرز روند رو به رشدی را از ابتدای فصل تابستان تجربه کرد و این روند به مهرماه نیز رسید اما؛ در آبان ماه این روند صعودی قطع شد.