۳ مرداد ۱۴۰۳

پارس

روند صعودی درآمد‌های “پارس”

شرکت پتروشیمی پارس از فروش محصولات خود به درآمد ۵ هزار و ۲۹۱ میلیاردتومانی دست پیدا کرد.
شرکت پتروشیمی پارس، پارس، درآمد، سرمایه، بازار سهام، بازار سهام نیوز