۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

شرکت پتروشیمی شیراز

درآمدزاترین محصول “شیراز”، اوره صادراتی فله!

بیشترین درآمدزایی که شرکت پتروشیمی شیراز از فروش محصولات خود در این دوره ماهانه شناسایی کرد مربوط به «اوره صادراتی فله» با ۹۸۴ میلیارد تومان بوده است.