۳ مرداد ۱۴۰۳

پتروشیمی شیراز

بازگشت وجوه برداشت شده از حساب شرکت پتروشیمی شیراز

روابط عمومی شرکت پتروشیمی شیراز اعلام کرد: وجوه برداشت شده از حساب این شرکت نزد بانک صادرات با پیگیری‌های انجام شده مدیرعامل این شرکت، بازگشت داده شد.
شرکت پتروشیمی شیراز، بازگشت وجوه، بانک صادرات، بازار سهام، بازار سهام نیوز