۲۹ فروردین ۱۴۰۳

پتروشیمی بوعلی سینا

راه‌اندازی واحد پارازایلین شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

مدیرعامل شرکت پتروشیمی بوعلی سینا گفت: با راه‌اندازی واحد پارازایلین علاوه بر تکمیل زنجیره تولید و تامین خوراک پتروشیمی‌های پایین دست، شاهد افزایش سودآوری شرکت خواهیم بود.
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، واحد پارازایلین شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، بازار سهام، بازار سهام نیوز