۳ مرداد ۱۴۰۳

آغاز بازارگردانی نماد معاملاتی “شصفها”

شرکت فرابورس از آغاز بازارگردانی نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی اصفهان خبر داد.
شرکت پتروشیمی اصفهان، شصفها، نماد، بازار سهام، بازار سهام نیوز