۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

آغاز بازارگردانی نماد معاملاتی “شصفها”

شرکت فرابورس از آغاز بازارگردانی نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی اصفهان خبر داد.