۴ مرداد ۱۴۰۳

شرکت پاکسان

رشد ۱۴ درصد درآمد‌های “شپاکسا”

درآمد ماهانه "شپاکسا" در مهرماه نسبت به شهریورماه سال جاری با رشد ۱۴ درصدی همراه بوده است و درآمد تجمیعی این شرکت نیز با رشد ۱۹ درصدی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته؛ به سطح ۲ هزار و ۱۲۲ میلیارد تومانی رسیده است.
شرکت پاکسان، شپاکسا، بازار سهام، بازار سهام نیوز
شرکت پاکسان

رشد ۱۴ درصد درآمد‌های “شپاکسا”

درآمد ماهانه “شپاکسا” در مهرماه نسبت به شهریورماه سال جاری با رشد ۱۴ درصدی همراه بوده است و درآمد تجمیعی این شرکت نیز با رشد ۱۹ درصدی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته؛ به سطح ۲ هزار و ۱۲۲ میلیارد تومانی رسیده است.

ادامه مطلب »