۴ مرداد ۱۴۰۳

شرکت نیان الکترونیک

“نیان” افزایش سرمایه می‌دهد

شرکت نیان الکترونیک در نظر دارد سرمایه خود را ۴۳۵درصد افزایش دهد. این افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی انجام می شود.
شرکت نیان الکترونیک، افزایش سرمایه، محل مازاد تجدید ارزیابی، بازار سهام، بازار سهام نیوز