۴ مرداد ۱۴۰۳

نوش مازندران

تغییر ترکیب اعضای هیات مدیره “غنوش”

شرکت نوش مازندران از تغییر ترکیب اعضای هیات مدیره خبر داد.
شرکت نوش مازندران

تحقق بودجه “غنوش” در نیمه دوم سال اتفاق می افتد

مدیرعامل شرکت نوش مازندران گفت: تحقق پیش بینی فروش ما نسبت به پیش بینی ابتدای سال حدود 40 درصد بوده اما از آنجایی که فعالیت شرکت فصلی است در نیمه دوم که مرکبات وجود دارد تحقق بودجه در نیمه دوم سال اتفاق می افتد. به عبارتی در 4 ماه پایانی سال رقم می خورد.
شرکت نوش مازندران

کاهش ۹۰ درصدی درآمدزایی “غنوش”

درآمدی که در مهرماه توسط نوش مازندران شناسایی شد نسبت به میانگین درآمدی در ۶ ماه گذشته ۹۰ درصد کاهش را در پی داشت.
شرکت نوش مازندران، غنوش، بازار سهام، بازار سهام نیوز
شرکت نوش مازندران

تحقق بودجه “غنوش” در نیمه دوم سال اتفاق می افتد

مدیرعامل شرکت نوش مازندران گفت: تحقق پیش بینی فروش ما نسبت به پیش بینی ابتدای سال حدود ۴۰ درصد بوده اما از آنجایی که فعالیت شرکت فصلی است در نیمه دوم که مرکبات وجود دارد تحقق بودجه در نیمه دوم سال اتفاق می افتد. به عبارتی در ۴ ماه پایانی سال رقم می خورد.

ادامه مطلب »