۲۹ فروردین ۱۴۰۳

روند نزولی درآمد “شپاس” شدت گرفت

میزان درآمدی که شرکت نفت پاسارگاد در آذرماه کسب کرد در مقایسه با ماه گذشته با کاهش ۸ درصدی و در مقایسه با میانگین درآمدی ۸ ماه گذشته ۱۴ درصد کاهش داشته است.
شرکت نفت پاسارگاد، شپاس،بازار سهام، بازار سهام نیوز