۱ مرداد ۱۴۰۳

شرکت معدنی

“کگل” از فروش گندله‌های خود به درآمد ۵هزارمیلیاردی دست یافت

درآمدی که"کگل" به سهامداران خود اعلام کرده است نسبت به مهرماه سال جاری با رشد ۱۸ درصدی و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته؛ ۹۹ درصد رشد به همراه داشته است. همچنین درآمد تجمیعی این شرکت با ۵۶ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته، ۴۱ هزار و ۱۴۱ میلیارد تومان اعلام شده است.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، کگل، بازار سهام، بازار سهام نیوز
شرکت معدنی

“کگل” از فروش گندله‌های خود به درآمد ۵هزارمیلیاردی دست یافت

درآمدی که”کگل” به سهامداران خود اعلام کرده است نسبت به مهرماه سال جاری با رشد ۱۸ درصدی و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته؛ ۹۹ درصد رشد به همراه داشته است. همچنین درآمد تجمیعی این شرکت با ۵۶ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته، ۴۱ هزار و ۱۴۱ میلیارد تومان اعلام شده است.

ادامه مطلب »