۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

شرکت معتمد هوشمند تکسا

شرکت معتمد هوشمند تکسا از سازمان امور مالیاتی مجوز گرفت

شرکت «معتمد هوشمند تکسا» به‌عنوان هفتمین شرکت معتمد مالیاتی نوع اول توانست از سازمان امور مالیاتی، مجوز فعالیت دریافت کند.
شرکت معتمد هوشمند تکسا، سازمان امور مالیاتی، مجوز، بازار سهام، بازار سهام نیوز