۳ مرداد ۱۴۰۳

شرکت فولاد هرمزگان جنوب

رشد ۶۵ درصدی درآمدزایی “هرمز”

شرکت فولاد هرمزگان جنوب در آخرین گزارش عملکرد ماهانه منتهی به آبان ماه؛ از تحقق درآمد ۲ هزار و ۶۰۵ میلیارد تومانی خود از محل فروش محصولات خود خبر داده است.
شرکت فولاد هرمزگان جنوب، هرمز، بازار سهام، بازار سهام نیوز