۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

شرکت فولاد شادگان

تشکیل کارگروهی برای جذب سرمایه توسط شرکت فولاد شادگان

مدیرعامل شرکت فولاد شادگان گفت: نگاه ویژه‌ای به صادرات داریم. باتوجه به نزدیکی شرکت فولاد شادگان به آب‌های آزاد، در هلدینگ فولاد خوزستان بنا بر این موضوع گذاشته شده که بخش صادراتی هلدینگ فولاد خوزستان بر عهده شرکت فولاد شادگان باشد.
شرکت فولاد شادگان، فولادسازی، بازار سرمایه، بازار سهام، بازار سهام نیوز
شرکت فولاد شادگان

تشکیل کارگروهی برای جذب سرمایه توسط شرکت فولاد شادگان

مدیرعامل شرکت فولاد شادگان گفت: نگاه ویژه‌ای به صادرات داریم. باتوجه به نزدیکی شرکت فولاد شادگان به آب‌های آزاد، در هلدینگ فولاد خوزستان بنا بر این موضوع گذاشته شده که بخش صادراتی هلدینگ فولاد خوزستان بر عهده شرکت فولاد شادگان باشد.

ادامه مطلب »