۴ مرداد ۱۴۰۳

فخوز

“فخوز” وارد حوزه معدن شد

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان گفت: در حال حاضر ما چالش سنگ آهن را داریم. در حوزه اکتشاف و معدن یکی از پارامتر‌های اصلی و تعیین کننده ذخایر جدید، تکنولوژی‌های جدید است.
شرکت فولاد خوزستان
فخوز

“فخوز” وارد حوزه معدن شد

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان گفت: در حال حاضر ما چالش سنگ آهن را داریم. در حوزه اکتشاف و معدن یکی از پارامتر‌های اصلی و تعیین کننده ذخایر جدید، تکنولوژی‌های جدید است.

ادامه مطلب »