۴ مرداد ۱۴۰۳

توری فلزی

“توری فلزی” ابرپروژه زیست‌محیطی شرکت فولاد خوزستان

تاکنون برای پروژه "توری فلزی" ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده و شرکت فولاد خوزستان به دلیل تعهد به استان خوزستان وارد این پروژه شده است.
شرکت فولاد خوزستان، توری فلزی، ابرپروژه زیست محیطی، بازار سهام، بازار سهام نیوز