۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

مجتمع فولاد خراسان

درآمدزاترین محصول “فخاس”، محصولات سبک ساختمانی شد

میزان درآمدی که از فروش محصولات سبک ساختمانی در هشتمین ماه از سال جاری به ثبت رسید ۷۱ درصد از درآمد ماهانه را به خود اختصاص داده است.