۳ مرداد ۱۴۰۳

خزر

شناسایی سود غیرعملیاتی نقطه عطف عملکرد ۶ماهه “خزر”

در جدیدترین صورت‌های مالی ۶ ماهه حسابرسی شده منتشر در سامانه کدال، گزارش عملکرد ۶ ماهه شرکت فنرسازی زر، حاوی نکاتی جالب است.
شرکت‌ فنرسازی زر سیستان، شرکت فنرسازی زر گلپایگان، خزر، بازار سهام، بازار سهام نیوز