۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش

“افق” به درآمد ۶ هزار میلیاردی دست یافت

"افق" همچون قبل در آخرین ماه پاییز نیز سطحی تازه در درآمدزایی را به ثبت رسانده است. در آذرماه شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش با رشد ۱۶ درصدی به درآمد ۶ هزار و ۴۸۱ میلیارد تومانی دست یافته است. روند رو به رشد منظم و مستمر این شرکت در سال‌های اخیر بدون توقف جریان داشته است.
افق کوروش

هشتمین رکورد درآمدی “افق” در آبان‌ماه

درآمد ماهانه شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش با رشد ۵ درصدی در مقایسه با مهرماه و ۱۱۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه بوده است. گفتنی است این شرکت رشد ۷۷ درصدی درآمد تجمیعی، در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته را به ثبت رسانده است.
شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش، افق کوروش، افق، بازار سهام، بازار سهام نیوز
فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش

“افق” به درآمد ۶ هزار میلیاردی دست یافت

“افق” همچون قبل در آخرین ماه پاییز نیز سطحی تازه در درآمدزایی را به ثبت رسانده است. در آذرماه شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش با رشد ۱۶ درصدی به درآمد ۶ هزار و ۴۸۱ میلیارد تومانی دست یافته است. روند رو به رشد منظم و مستمر این شرکت در سال‌های اخیر بدون توقف جریان داشته است.

ادامه مطلب »
افق کوروش

هشتمین رکورد درآمدی “افق” در آبان‌ماه

درآمد ماهانه شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش با رشد ۵ درصدی در مقایسه با مهرماه و ۱۱۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه بوده است. گفتنی است این شرکت رشد ۷۷ درصدی درآمد تجمیعی، در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته را به ثبت رسانده است.

ادامه مطلب »