۴ مرداد ۱۴۰۳

شرکت صنعتی پارس‌خزر

ثبت عملکرد بسیار ضعیف “لخزر” در سه‌ماهه دوم سال

افت چشمگیر درآمد‌های عملیاتی در ۶ماهه نخست سال در مقایسه با سال مالی قبل و حتی تحقق زیان عملیاتی در سه‌ماهه دوم سال مالی ۱۴۰۲، شاخص هاییست که می‌بایست سهامداران شرکت صنعتی پارس‌خزر توجهی ویژه به آن داشته باشند.
شرکت صنعتی پارس‌خزر، لخزر، بازار سهام، بازار سهام نیوز