۴ مرداد ۱۴۰۳

شرکت صنعتی زرماکارون اعلام کرد؛

مشارکت “غزر” در افزایش سرمایه شرکت زردانه

شرکت صنعتی زر ماکارون از مشارکت در افزایش سرمایه شرکت صنعتی و پژوهشی زردانه (سهامی خاص) خبر داد.
شرکت صنعتی زرماکارون، غزر، شرکت صنعتی و پژوهشی زردانه، بازار سهام، بازار سهام نیوز