۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

چکاوه

میزان درآمدزایی “چکاوه” ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد

صنایع کاغذسازی کاوه در هشتمین ماه سپری‌شده از سال مالی تنها در بازار داخل کشور درآمدزایی داشت اما؛ میزان درآمد‌های تجمیعی که در سامانه کدال تا کنون به ثبت رسیده است ۱۴ میلیارد تومان درآمد صادراتی اعلام شده است.
شرکت صنایع کاغذسازی کاوه، چکاوه، بازار سهام، بازار سهام نیوز