۱ مرداد ۱۴۰۳

فارس

رشد ۳۰ درصدی ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های “فارس”

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس بیشترین سرمایه‌گذاری خود را در شرکت‌هایی انجام داد که در خارج از بازار سرمایه حضور داشتند.
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، فارس، سرمایه گذاری‌، بازار سهام، بازار سهام نیوز