۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

شرکت صنایع شیمیایی سینا

سفته‌بازی با سود حداقلی در عملکرد ۶ماهه “شسینا”

بر اساس گزارش حسابرسی شده ۶ماهه شرکت صنایع شیمیایی سینا، عدم رشد نرخ‌های فروش هگزامین و پارافرمالدئید صادراتی، مقایسه با محصولات داخلی است.