۴ مرداد ۱۴۰۳

ابرکوه

مشارکت قابل‌توجه “تجلی” در توسعه صنایع معدنی استان یزد

به گفته مدیرعامل شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات، بیشترین سرمایه‌گذاری "تجلی" در پروژه‌های سه‌گانه فولاد سرمد ابرکوه است.
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، تجلی” در توسعه صنایع معدنی استان یزد، تجلی، بازار سهام، بازار سهام نیوز