۴ مرداد ۱۴۰۳

شرکت صبا فولاد خلیج‌فارس

تحقق درآمد یک‌هزار و ۶۲۲ میلیاردی “فصبا”

شرکت صبا فولاد خلیج فارس در آخرین گزارش فعالیت ماهانه خود از تحقق درآمد یک هزار و ۶۲۲ میلیارد تومانی خود خبر داده است.
شرکت صبا فولاد خلیج فارس، فصبا، بازار سهام، بازار سهام نیوز