۳ مرداد ۱۴۰۳

شرکت صبا فولاد

سود خالص ۳ هزار میلیارد تومانی “فصبا” ثبت شد

معاون مالی صبا فولاد خلیج فارس گفت: در ۹ماهه اول سال جاری بیش از ۳ هزار میلیارد تومان سود خالص داشتیم. در برآورد‌ها که حاصل تعمیم ضریب ۹ ماهه و فروش ۳ ماه آتی است، بیش از ۴همت پیش بینی سود خالص داریم.
شرکت صبافولاد خلیج فارس، فصبا، بازار سهام، بازار سهام نیوز