۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

کساپا

کاهش ۱۷ درصدی فروش محصولات تولیدی “کساپا”

شرکت شیشه سایپا نسبت به ماه گذشته شاهد کاهش ۱۷ درصدی مقدار فروش محصولات تولیدی بود.