۴ مرداد ۱۴۰۳

شرکت سیمان هگمتان

سود خالص ۵۶۷ میلیارد تومانی در عملکرد نه‌ماهه “سهگمت”

همچون اکثر شرکت‌های تولیدکننده سیمان در سال جاری، سیاست کاهش فروش کلینکر صادراتی و تبدیل آن‌ها به محصولات سیمانی داخلی برای فروش نیز در شرکت سیمان هگمتان به کار گرفته شده است.
شرکت سیمان هگمتان، سهگمت، سود خالص، سهم، بازار سهام، بازار سهام نیوز