۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

شرکت سیمان شرق

دو زیرمجموعه “سشرق” عرضه اولیه می‌شوند

مدیرعامل سیمان شرق با اعلام اقدامات مهم سال مالی گذشته از برنامه‌های آتی و عرضه اولیه سهام دو زیر مجموعه خبر داد.