۴ مرداد ۱۴۰۳

کگهر

“کگهر” موفق به کسب رتبه اول فرابورس شد

شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین در بازگشت از مجمع افزایش سرمایه با استقبال فعالان بازار سرمایه مواجه شد و موفق به کسب نخست فرابورس شد.
شرکت سنگ آهن گهر زمین

“کگهر” مجوز افزایش سرمایه گرفت

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سنگ آهن گهر زمین در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ برگزار خواهد شد.
شرکت سنگ آهن گهر زمین، کگهر، بازار سهام، بازار سهام نیوز