۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

شرکت سنگ‌آهن گهرزمین

تصویب افزایش سرمایه “کگهر”

مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین گفت: گهرزمین مسیر رشد خود را آغاز کرده است و این مسیر ادامه دارد. قطعا جایگاه ویژه این شرکت در کشور تثبیت شده است.