۴ مرداد ۱۴۰۳

تیپیکو

رشد ۶۷ درصدی “تیپیکو” در مهرماه

ارزش سرمایه گذاری‌های پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین " تیپیکو " در مهرماه به ۳۶ هزار و ۳۱۲ میلیارد تومان رسیده است که با رشدی ۶۷ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته خود همراه بوده است.
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین، تیپیکو، بازار سهام، بازار سهام نیوز
تیپیکو

رشد ۶۷ درصدی “تیپیکو” در مهرماه

ارزش سرمایه گذاری‌های پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین ” تیپیکو ” در مهرماه به ۳۶ هزار و ۳۱۲ میلیارد تومان رسیده است که با رشدی ۶۷ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته خود همراه بوده است.

ادامه مطلب »