۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

وصنعت

تحقق رشد ۱۵۴ درصدی ارزش بازار پرتفوی بورسی “وصنعت”

"وصنعت" در مقایسه با آبان‌ماه دوره مشابه گذشته بیش از ۱۵۴ درصد رشد در میزان ارزش بازار پرتفوی بورسی خود داشته است و همچنین بهای تمام شده جمع سرمایه‌گذاری‌های این شرکت نیز با ۳ درصد افزایش در مقایسه با سال مالی گذشته همراه بوده است.
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت، پرتفوی بورسی، وصنعت، بازار سهام، بازار سهام نیوز
وصنعت

تحقق رشد ۱۵۴ درصدی ارزش بازار پرتفوی بورسی “وصنعت”

“وصنعت” در مقایسه با آبان‌ماه دوره مشابه گذشته بیش از ۱۵۴ درصد رشد در میزان ارزش بازار پرتفوی بورسی خود داشته است و همچنین بهای تمام شده جمع سرمایه‌گذاری‌های این شرکت نیز با ۳ درصد افزایش در مقایسه با سال مالی گذشته همراه بوده است.

ادامه مطلب »