۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

وسپهر

برنامه‌های “وسپهر” تشریح شد

فرایند پذیرش شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی که از سال گذشته آغاز گردیده (که اطلاع رسانی لازم در خصوص پذیرش مشروط شرکت فوق در فرابورس ایران در سامانه کدال انجام گردید) کماکان در درست اقدام است.
شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، بازار سهام، بازار سهام نیوز
وسپهر

برنامه‌های “وسپهر” تشریح شد

فرایند پذیرش شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی که از سال گذشته آغاز گردیده (که اطلاع رسانی لازم در خصوص پذیرش مشروط شرکت فوق در فرابورس ایران در سامانه کدال انجام گردید) کماکان در درست اقدام است.

ادامه مطلب »