۴ مرداد ۱۴۰۳

شرکت سرمایه گذاری

ارزش سرمایه‌گذاری‌های پورتفوی بورسی”تیپیکو” ۴۷درصد رشد کرد

جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری‌های "تیپیکو" به یک هزار و ۸۹۸ میلیارد تومان رسیده است که این مقدار نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۴ درصد رشد را محقق ساخته است.
شرکت سرمايه گذاری داروئی تامين، تیپیکو، سرمایه‌گذاری‌های، پورتفوی بورسی، بازار سهام، بازار سهام نیوز