۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

شرکت سرمایه گذاری

ارزش سرمایه‌گذاری‌های پورتفوی بورسی”تیپیکو” ۴۷درصد رشد کرد

جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری‌های "تیپیکو" به یک هزار و ۸۹۸ میلیارد تومان رسیده است که این مقدار نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۴ درصد رشد را محقق ساخته است.