۳ مرداد ۱۴۰۳

شرکت داروسازی

افتتاح خط تولید سرم‌سازی “دانا” در تبریز با حضور وزیر اقتصاد

خط تولید سِرُم شستشو و تزریقی در شرکت داروسازی دانا در تبریز با سرمایه گذاری ۷۰۹ میلیارد ریالی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی افتتاح شد.
شرکت دارویی دانا، سرم سازی، وزیر اقتصاد، تبریز،بازار سهام، بازار سهام نیوز