۳ مرداد ۱۴۰۳

پارس حیان

عرضه صکوک مرابحه ۲۰۰ میلیارد تومانی “داروسازی پارس حیان”

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، عرضه عمومی یک صکوک مرابحه به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان در فرابورس انجام می‌شود.
شرکت داروسازی پارس حیان، صکوک مرابحه، فرابورس، بازار سهام، بازار سهام نیوز