۳ مرداد ۱۴۰۳

لغو مجوز ۶ شرکت خدمات مسافرت هوایی

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور گفت: مجوز ۶ شرکت خدمات مسافرت هوایی به‌دلیل عدم فعالیت‌ لغو شد.
شرکت خدمات مسافرت هوایی، بازار سهام، بازار سهام نیوز