۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

حفارس

عملکرد ضعیف “حفارس” در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲

ناظران بازار دیگر چگونه می‌بایست به سرمایه‌گذاران اخطار دهند؟ به نظر شما این تعداد باز و بسته‌شدن نماد بابت هشدار به سرمایه‌گذاران آماتور نیست؟