۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

قشیر

آغاز بازارگردانی “قشیر” در فرابورس

شرکت فرابورس ایران از بازارگردانی نماد معاملاتی شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد خبر داد.